Handels: 800 på H&M riskerar kapad arbetstid

Förhandlingarna om H&M:s omorganisation är snart avslutade.Hittills har omkring 1 000 medarbetare berörts av företagets neddragningar, uppger fackförbundet Handels.

Klockan 8 imorgon bitti presenterar H&M företagets resultat för perioden december–februari. Detta sker samtidigt som företagets förhandlingar kring omorganisation och neddragningar går in i ett slutskede.

Bakgrunden är det sparpaket som företaget lanserade förra året och omfattar anställda i ett 70-tal butiker runtom i Sverige och inneburit att företagets anställda fått välja, antingen acceptera färre arbetstimmar eller avsluta sin anställning.

Metoden att som arbetsgivare ge de anställda färre timmar – så kallad hyvling – har ifrågasatts kraftigt.

Från fackförbundet Handels gjorde man först bedömningen att omkring 1 500 medarbetare skulle omfattas.

— Vi ser nu att det är omkring 1 000 personer som har berörts hittills, sedan är det några som inte är färdiga med förhandlingarna ännu, säger Jens Lindström, central ombudsman hos fackförbundet Handels och fortsätter:

— Sedan är det många, mer än det dubbla, som blir indirekt påverkade i form av en annan arbetsmiljö när man blir färre personer.

Lägre sysselsättningsgrad

Handels uppger att det är omkring 800 personer som har fått ett bud om en lägre sysselsättningsgrad, när det gäller övriga berörda har man erbjudits en annan form av tjänst vilket i teorin kan erbjuda lägre lön. Konkret har de anställda fått kryssa för om personen vill tacka ja eller nej till de nya arbetsförhållandena, ofta har betänketiden bara varit ett par veckor enligt facket.

— Det är färre som tackat nej än vi trodde. Man tänker att det är bättre att stanna kvar och sedan söka sig därifrån.

TT: Vilka reaktioner har ni mött från de drabbade?

— Det har varit det mesta i form av olika reaktioner; ilska, fruktansvärd bedrövelse. Det har varit liv som slagits i spillror där man kanske jobbat 20–30 år hos företaget. Generellt sett är det inte värdigt att att behandla medarbetare så här och det är ett av landets största företag. Man blir bestört.

Tydlig motvind

H&M:s pressavdelning skriver i en kommentar till TT “…att en majoritet av våra drygt 2 100 butiksanställda i Sverige inte få(r) någon påverkan på sin anställning”.

När nu företaget och vd:n Helena Helmersson presenterar nya kvartalssiffror står det samtidigt klart att man möter motvind från en rad håll. Det har handlat om avvecklingen i Ryssland – en av företagets historiskt sett största marknader – med en engångskostnad på uppskattningsvis två miljarder kronor. Där finns utmaningar på den kinesiska marknaden i spåren av tidigare bojkott men framför allt stigande frakt- och råvarupriser.

Företagets kvartalsförsäljning har redan presenterats och var något av en besvikelse för marknaden med kursfall på Stockholmsbörsen. Sammantaget gör det nu att analytiker tror på en rörelseförlust på över en miljard kronor för de tre senaste månaderna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes