För lite träning och för många operationer

Den svenska artrosvården kan förbättras på flera områden, visar en ny utvärdering från Socialstyrelsen som granskat hur de nationella riktlinjerna från 2021 följs.

Till exempel är det få som tränar under handledning av fysioterapeut och många som använder smärtstillande – vilket skulle kunna minska om de fick rätt grundbehandling i form av träning.

Enligt riktlinjerna ska patienten först få grundbehandling genom fysisk träning i kombination med patientutbildning, därefter tilläggsbehandling med läkemedel mot smärta, och ledproteskirurgi först om det inte hjälper.

2021 genomfördes 11 000 artroskopiska knäoperationer, trots att Socialstyrelsen avrådde från ingreppet redan 2012 eftersom det inte har bättre effekt på smärta än placebo. Dessutom är det dyrt och medför risk för komplikationer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes