Sverige får ny flaggdag

Enligt ett pressmeddelande från regeringen blir den nya flaggdagen ett tillfälle att fira och uppmärk­samma demo­kratin.

Sverige får en ny flaggdag och det är dagen för val till Europa­parlamentet som ska högtidlighållas med den blågula fanan vajande i vinden.

Europa­parla­mentsvalet infaller vart femte år i alla EU:s medlems­stater och är enligt ett pressmeddelande från regeringen ett tillfälle att fira och uppmärk­samma demo­kratin genom flagg­ning.

Ändringen gäller från och med den 1 april 2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes