Förslag: Förbjud svenskt snus i Finland

Finland kan komma att kraftigt strama åt sin tobakspolitik, rapporterar Svenska Yle. Det innebär att import av svenskt snus kan förbjudas helt.

Förslaget har lagts fram av en arbetsgrupp vid Finland social- och hälsodepartement. Målsättningen är ett Finland fritt från tobaks- och nikotinprodukter år 2030, skriver Svenska Yle.

Om förslaget blir lag kommer finländare ha behövt fylla 20 år för att få köpa, importera eller äga tobaksprodukter, i stället för 18 som i dag. Det blir också slutrökt både hemma och på uteserveringar – och stopp för all snusinförsel till landet.

I dag röker tolv procent av Finlands vuxna befolkning dagligen. Omkring 5 000 finländare dör varje år till följd av rökning, enligt officiella siffror.

Snus förbjöds i Finland när landet anslöt sig till EU 1995, men har på senare år blivit alltmer populärt. Merparten av snuset förs in i Finland från Sverige.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes