DO hotar med domstol efter biljettkontroll

Tre bröder utsattes för trakasserier när en biljettkontrollant ombord på ett tåg mellan Skurup och Malmö ifrågasatte deras färdbevis, enligt Diskrimineringsombudsmannen (DO). Nu hotar man Region Skåne med att ta fallet till domstol om inte regionen betalar ersättning till pojkarna.

Det var i våras som bröderna åkte tåg och en kontrollant kom fram för att kontrollera deras skolkort. Hon ifrågasatte då om bröderna verkligen var de rätta innehavarna av skolkorten med hänvisning till deras utseende och svenskklingande efternamn.

När brödernas mamma konfronterade kontrollanten så svarade hon att personer med sådant utseende inte brukar vara svenskar.

DO anser att tågvärden, utifrån att hon ifrågasatt brödernas etniska tillhörighet, utsatt bröderna för en kränkning och att det är fråga om trakasserier enligt diskrimineringslagen.

DO begär nu att regionen ska betala 30 000 kronor i ersättning till var och en av pojkarna. Om Region Skåne motsätter sig DO:s begäran kommer man att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Regionen får fram till den 22 februari på sig att svara DO.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes