Edholm: Offentlighetsprincip ska inte gälla friskolor

Regeringen vill inte att offentlighetsprincipen ska gälla för friskolor och stryker direktivet från den pågående utredningen, rapporterar Alltinget.

Skolminister Lotta Edholm (L) säger att offentlighetsprincipen skulle vara svår att tillämpa för mindre skolor och vill istället att något som hon kallar ”insynsprincip” ska gälla.

– Det innebär att det offentliga får möjlighet att titta på ekonomiska förhållanden, att skolan måste lämna ut en rad uppgifter som kanske inte främst rör individer, men som är kopplade till hur skolan fungerar, säger hon till DN.

Relaterade länkar:

Den pågående utredningen kommer inte titta på för- och nackdelar men offentlighetsprincipen (www.altinget.se)

Regeringen ska återkomma med vad ”insynsprincipen” ska innebära (Dagens Nyheter)

Edholm: Viktigt att kraven på insyn inte blir betungande (www.altinget.se)

Läs mer om Läget i svenska skolan på Omni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes