Trenden: Kraftig ökning av förluster för ryska sidan

De senaste två veckorna har Ryssland sannolikt lidit de största dagliga förlusterna sedan den storskaliga offensivens första vecka. Det skriver Storbritanniens försvarsdepartement i sin dagliga lägesrapport.

Storbritannien hänvisar till de dagliga uppdateringarna om ryska förluster som publiceras av Ukrainas militära ledning. Enligt Ukraina låg de ryska förlusterna den senaste veckan på en fyra gånger så hög nivå (i snitt 824 per dag) som i juni–juli 2022 (i snitt strax över 170 per dag). Den brittiska rapporten betonar att Ukrainas metodologi inte kan verifieras men att trenden som siffrorna visar sannolikt är korrekt.

Uppgången i de ryska förlusterna hänger troligen ihop med en rad faktorer, däribland avsaknad av utbildad personal, koordinering och resurser vid fronten.

Bedömare som Moscow Times har talat med gör också bedömningen att antalet ryska soldater som dör i Ukraina har stigit kraftigt de senaste veckorna.

Även Ukraina uppges fortsätta att lida svåra förluster.

Relaterade länkar:

Siffror från Ukraina (Twitter)

Senaste lägesbilden från Defence Intelligence (Twitter)

Några av de hårdaste striderna pågår i området vid Bachmut (BBC)

Läs mer om Ryska invasionen på Omni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes