Mycket stor grisslakt – annat kött minskar

Det har inte slaktats så mycket gris i Sverige på länge. Siffran för 2022 är högre än på elva år, men slakten av övriga djurslag minskar.

I fjol slaktades 2 672 400 grisar i Sverige, visar en rapport från Jordbruksverket. Det är den högsta siffran sedan 2011 och en ökning med en procent från 2021. Översatt till vikt handlar det om över 250 000 ton grisar.

För övriga djurslag – nöt, får, lamm och fjäderfä – går trenden nedåt.

För den största procentuella minskningen står slakten av fjäderfä, som minskade med mer än tre procent jämfört med 2021 till drygt 113 miljoner djur. Nötslakten minskade med ungefär tre procent.

En stor del av den animaliska livsmedelsproduktionen i Sverige handlar om annat än kött, som ägg och mjölk.

Mjölkproduktionen minskade under 2022. Nästan 2,8 miljoner ton mjölk vägdes in, vilket är en minskning med en procent från 2021. Den ekologiska mjölken, som nu står för 17 procent av all mjölk, minskade med fem procent.

Äggproduktionen ökade ordentligt 2022 jämfört med året innan. Drygt 143 000 ton ägg producerades, vilket är en ökning med 21 procent. Även här minskade den ekologiska produktionen. Strax över 18 000 ton av äggen var ekologiska, en minskning med två procent jämfört med 2021.

Under 2021 sjönk äggproduktionen med 14 procent till följd av fågelinfluensan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes