Hade ändtarmscancer – skickades till dietist

En patient i Halland som sökte vård för buksmärtor och blod i avföringen skickades hem med en remiss till en dietist. Men när patienten återigen sökte vård nio månader senare på grund av viktnedgång konstaterades att personen hade drabbats av ändtarmscancer, skriver Region Halland i ett pressmeddelande.

“På grund av fördröjningen i utredningen för diagnos blev operationen sannolikt mer omfattande än den annars skulle ha blivit vilket ledde till onödigt lidande”, säger chefsläkare Magnus Garell i pressmeddelandet.

Region Halland har anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Regionen skriver att flera åtgärder har vidtagits på vårdenheten, bland annat har en utbildningsinsats riktad mot läkare vid vårdcentraler genomförts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes