Flera legionellautbrott – smittan ökar

Flera legionellautbrott pågår just nu i landet, rapporterar TV4 Nyheterna.

I veckan upptäcktes legionella på ett äldreboende i Västra Frölunda. I Luleå stängdes ett badhus i början på januari efter att legionellabakterier upptäckts och förra veckan stängde spaanläggningen Yasuragi tillfälligt på grund av misstänkt fall av legionella.

Antalet legionellafall har det senaste decenniet ökat kraftigt, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten.

Legionellabakterien finns naturligt i sjöar och vattendrag. Den kan orsaka legionärssjuka som yttrar sig som lunginflammation. Den är särskilt farlig för äldre och personer med nedsatt immunförsvar.

Varför legionella ökar i landet är oklart. En orsak kan vara fler vatteninstallationer i våra byggnader, enligt branschorganisationen Säker Vatten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes