Späckhuggarhonor ”offrar” sig för sina manliga kalvar

Späckhuggarhonor gör uppoffringar för sina manliga kalvar på bekostnad av den egna hälsan och beteendet riskerar att hota artens fortplantning. Det skriver brittiska medier som hänvisar till en ny studie publicerad i Current Biology.

Forskarnas slutsatser baseras på data om 40 späckhuggarhonor under åren 1982–2021. Medan kvinnliga kalvar klarar sig själva när de blir äldre gör honorna ”livslånga uppoffringar” för de manliga kalvarna, bland annat genom att ge dem en del av födan som fångats in.

”Honorna ger sina söner mer uppmärksamhet än sina döttrar”, står det i studien.

Orsaken till varför reproduktionen hotas är inte klarlagt, men för att honor ska kunna fortplanta sig krävs föda och att manliga kalvar får ta del av bytet tros ha ”betydande effekter”, enligt studien.

Relaterade länkar:

Rör sig om späckhuggare som lever i Stilla havet (BBC)

Kalvarna stannar i samma flock som de föds i (Sky News)

Läs studien här (www.cell.com)

Läs mer om Utrikes på Omni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes