Oenig nämnd gav avhandling om islamism godkänt

Doktoranden Sameh Egyptsons uppmärksammade avhandling, där han hävdar att partier och myndigheter i Sverige infiltrerats av islamister från Muslimska brödraskapet, godkändes vid Lunds Universitet på fredagskvällen. Det rapporterar flera medier.

Nämnden var oenig. Lektorn Torsten Janson ville underkänna avhandlingen, bland annat eftersom han anser att den innehåller brister ”i upplägg och genomförande av hypotetiska resonemang”. Till Expressen tillägger han dock:

– Vår bedömning är att den uppfyller de minimikrav som vi kan ställa på en vetenskaplig avhandling.

På plats i Lund fanns en 34-åring som DN kallar för ”Adam”, som med namn pekas ut som islamist i avhandlingen.

– Skadan är skedd, sa han till tidningen innan han tog plats i aulan.

Relaterade länkar:

Universitetet vidtog extra säkerhetsåtgärder inför disputationen (TT)

Godkändes efter två timmars överläggning (Dagens Nyheter)

Egyptson har anmälts till Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Expressen)

Läs mer om Egyptsons avhandling på Omni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes