Långa köer till omdiskuterad Lundadisputation

Köerna har ringlat långa och stämningen är spänd.

Lunds universitet har fått vidta extra säkerhetsåtgärder när forskaren Sameh Egyptson nu ska försvara sin avhandling inför en i sammanhanget ovanligt stor publik.

Tesen som upprör? Att Islamiska förbundet i Sverige kan kopplas till Muslimska brödraskapet.

Det är en doktorsavhandling som det redan har stormat kring – trots att disputationen ännu inte är avklarad. Under fredagseftermiddagen har runt 200 personer köat för att få en plats till den aula där disputationen nu startat.

Det är en ovanligt välbesökt tillställning – universitetets säkerhetsavdelning har kopplats in och vakter är närvarande får att bevara lugnet.

Doktorand Sameh Egyptsons avhandling ”Global politisk islam? Muslimska brödraskapet och Islamiska förbundet i Sverige” är drygt 700 sidor lång och ska enligt forskaren själv bevisa att svenska samhället är infiltrerat av islamister. Närmare bestämt av Muslimska brödraskapet – ett stort internationellt sunnimuslimskt nätverk med en idé att islam, med sharialagar och kalifat, ska influera politiken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes