Riksbanken höjer räntan med 50 punkter – signalerar ny höjning i april

Riksbanken höjer som väntat styrräntan med 0,5 procentenheter till 3 procent och skruvar samtidigt upp sin räntebana.

Direktionen skriver att avmattningen i den globala konjunkturen i kombination med de fallande energipriserna väntas bidra till att inflationen sjunker tydligt framöver.

Men samtidigt menar Riksbanken att det är osäkert om inflationen kommer att falla tillräckligt snabbt och djupt, inte minst eftersom det underliggande pristrycket fortfarande stiger.

”Direktionen bedömer att penningpolitiken behöver stramas åt för att få ner inflationen (…) Prognosen indikerar att styrräntan sannolikt kommer att höjas ytterligare under våren”, skriver Riksbanken.

Den nya räntebanan signalerar att styrräntan kommer att toppa på 3,33 procent och sedan ligga kvar på den nivån fram till inledningen av 2026.

Är börsen långsiktigt på väg upp från botten i höstas? Inom vilka sektorer finns årets potentiella vinnare? Och hur stor avkastning vågar vi räkna med ett år som detta?

Med Omnis systerapp Omni Ekonomi får du Sveriges mest heltäckande nyhetsbevakning av börs och bolag. Lägg därtill att Sveriges främsta aktieexperter svarar på de svåra frågorna och hjälper dig att navigera marknaderna.

Nu får alla Omniläsare chansen att inleda året med en klok investering –testa Omni Ekonomi i två månader för endast 49 kronor (spara 269 kronor).

Relaterade länkar:

Riksbanken höjer styrräntan med 0,5 procentenheter och påbörjar i april försäljningar av statsobligationer (news.cision.com)

Penningpolitiska rapporten (mb.cision.com)

Räntebanan signalerar att Riksbanken står mellan att höja med 0,25 och 0,50 procentenheter vid nästa möte (Aftonbladet)

Läs mer om Svenska räntorna på Omni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes