Kritik mot räntehöjning: “Det är nog nu”

Flera aktörer kritiserar Riksbankens räntebesked på torsdagen.

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) skriver i en kommentar att dubbelhöjningen på 50 punkter slår hårt mot medlemmarna.

Enligt organisationen betyder höjningen att kostnaderna i jordbruket ökar med 4,5 miljarder kronor på årsbasis. Det samtidigt som lantbrukare pressas av kraftigt stigande kostnader på flera insatsvaror, till exempel gödsel.

“Matpriserna har ökat påtagligt och ytterligare räntehöjningar riskerar att kyla av ekonomin för mycket med minskad efterfrågan som följd”, skriver LRF.

Även LO är kritiskt till att styrräntan höjs ytterligare. Chefsekonomen Laura Hartman anser att Riksbanken knäcker pressade hushåll.

“Inflationen i Sverige beror på att det är krig och energikris. Det är omvärldsfaktorer som inte påverkas av att den svenska Riksbanken höjer räntan”, säger hon i en kommentar och fortsätter:

“LO-ekonomerna har under lång tid kritiserat penningpolitiken. Jag noterar att allt fler ekonomer håller med oss. Det är djupt beklagligt att Riksbanken inte gjort det än. Jag hoppas att även deras direktion inser att det är nog nu”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes