Forskare: Skogsbruket i Sverige är inte hållbart

Dagens svenska skogsbruk är inte hållbart – och att benämna det som det är falsk marknadsföring, skriver en rad forskare på SvD Debatt.

I takt med att begreppet genomsyrar samhället allt mer växer insikten om dess brister och hur fritt de tolkas, skriver de.

”Hållbarhet har så kommit att ibland användas för att grönmåla verksamheter som inte är hållbara.”

Bland annat pekar forskarna på utarmningen av den biologiska mångfalden, och den irreversibla skada som kalhyggesbruket orsakat på den svenska skogen.

Göran Arnqvist, professor i zooekologi, Uppsala universitet Per Alström, forskare i biodiversitet, Uppsala universitet Per Angelstamm professor i hållbart skogsbruk, Norges Inlandsuniversitet, och professor emeritus i skogs- och naturresursförvaltning, Sveriges lantbruksuniversitet Jan Bengtsson, professor i ekologisk miljövård, Sveriges lantbruksuniversitet Anne Bjorkman, universitetslektor i växtekologi, Göteborgs universitet Malgorzata Blicharska, docent i naturresurser och hållbar utveckling, Uppsala universitet Göran Englund, professor emeritus i zooekologi, Umeå Universitet Kristoffer Hylander, professor i växtekologi, Stockholms universitet Jacob Höglund, professor i bevarandebiologi, Uppsala universitet Bengt-Gunnar Jonsson, professor i biologi, Mittuniversitetet Ola Olsson, universitetslektor i bevarandebiologi, Lunds universitet

Relaterade länkar:

Forskare: ”Falsk marknadsföring om hållbart skogsbruk” (Svenska Dagbladet)

Uppgift: Sverige försöker styra EU-skogsförhandling (7 februari) (Dagens Nyheter)

Sverige får kritik i öppet brev från miljöorganisationer (forestdefenders.eu)

Läs mer om Klimathotet på Omni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes