Vanliga missuppfattningar om pensionen – det här måste du ha koll på

Här listar Nyheter24 med inspiration från Pensionsmyndigheten allt du bör veta om pensionen, oavsett om du ska gå i pension eller inte.

Handen på hjärtat: när tycker du att man bör gå i pension? Skulle du respektera en 75-årig kollega på jobbet? Enligt undersökningen “World Values Survey” som refererar till den statliga utredningen “Delegationen för senior arbetskraft”, är vi många som inte skulle göra det.

Var femte svensk har enligt studien respekt för människor över 70 år, vilket placerar oss bland de länder där åldersfördomar, ålderism, är mest utbredd.

Viktigt att du gör en pensionsprognos

Den som saknar tjänstepension eller vill ha högre standard som pensionär kan spara privat. Man kan även minska sina framtida kostnader som pensionär genom att bland annat amortera på sina lån. 

Om du är företagare eller om du jobbar hos en arbetsgivare som inte betalar tjänstepension till dig behöver du själv spara för att få en pension som motsvarar det som en anställd med tjänstepension får.

Därför är det bra om du gör en pensionsprognos och se hur stor din totala pension förväntas bli per månad som pensionär.

Lista: Fem vanliga missuppfattningar om pensionen

  1. Det är svårt att få pensionDet är inte alltid lätt att förstå sig på pensionen och hur man får ut det bästa av den rent ekonomiskt. Men i grund och botten är det inte så svårt – du tjänar in till den allmänna pensionen genom att du arbetar och betalar skatt. Ju fler år du jobbat och ju högre lön du har desto högre pension får du. Du kan även ha tjänstepension genom din arbetsgivare, den innehåller bland annat ekonomiska skydd om du skulle bli sjuk.
  2. Jag kan inte påverka min pension. Om du redan arbetar heltid och har tjänstepension har du några möjligheter att påverka din pension. Om du har möjlighet kan du försöka öka din lön och därmed din pension. Ett års extra arbete kan ge dig som har en genomsnittlig månadslön och som snart ska ta ut din pension mellan 1 400 till 2 200 kronor mer i pension per månad före skatt, hela livet ut.
  3. Jag måste jobba tills jag är 75 år. Eftersom medellivslängden ökar måste den pension du själv tjänat in till räcka i fler år än tidigare. Många kan därför behöva jobba längre upp i åldrarna nu och i framtiden.

    Hur länge varje individ behöver och kan jobba är väldigt olika, men ju längre man arbetar desto högre blir pensionen för de allra flesta. Arbetar du under och efter det år du fyller 66 år får du lägre skatt på din lön än tidigare år, genom ett större jobbskatteavdrag.

  4. Pensionerna sänks hela tiden. Vanligtvis utvecklas pensionerna i takt med inkomsterna i samhället. Men för att det allmänna pensionssystemet ska vara finansiellt hållbart både nu och i framtiden så finns den automatiska balanseringen, den så kallade bromsen, i systemet. Balanseringen innebär alltså att det inte betalas ut mer i pension än det finns pengar till i systemet. 
  5. Man måste spara själv till pensionen för att överleva den. Är din pension låg kan du få garantipension och ha rätt till bostadstillägg från 66 år. En tumregel är att den allmänna pensionen och tjänstepension tillsammans blir cirka 60 procent av din lön – om du planerar att gå i pension vid den ålder du har rätt till garantipension och har jobbat heltid i hela ditt yrkesliv sedan 23 års ålder. 

Källa: Pensionsmyndigheten

LÄS MER:

Expertens sparknep: Så tryggar du pensionen – och här är fallgropen att akta sig för

Expertens sparknep: Så tryggar du pensionen – och här är fallgropen att akta sig för

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes