Tusentals tåg försenade – folk på spåren

Förra året blev över 12 000 tåg försenade på grund av att människor rörde sig på spåren. Det är en av de vanligaste orsakerna till att tågen i landet inte kommer fram i tid.

Obehöriga på spåren, även kallat spårspring, är ett stort problem för tågtrafiken i Sverige. Förra året påverkades över 12 000 tåg av spårspring, vilket motsvarade över 4 000 förseningstimmar. Att människor tar sig in på spåren finns det många anledningar till.

– Många är lata och genar över spåren för att ta kortaste vägen. Sedan finns det de som uppehåller sig på spåren för att till exempel plocka burkar, klottra eller måla graffiti, säger Helena Rådbo, senior sakkunnig i trafiksäkerhet på Trafikverket.

Trots att det är både förbjudet och farligt att vistas på spårområdet är det många som gör det.

– Jag tror att många tror att de har kontroll, att de tror att de ska höra tåget eller att det inte kommer så fort. Det är naivt och det handlar troligen om okunskap.

Flera åtgärder

Till obehöriga på spåren räknas både de som till exempel genar eller leker på spåren men det handlar lika mycket om de som avser att ta sitt liv.

För att förhindra att folk tar sig in på spåren vidtar Trafikverket flera olika åtgärder.

– Vi sätter upp stängsel och vi har både vanliga kameror men även larmande kameror som triggas om någon tar sig in på spåren och på så sätt kan vi stoppa trafiken. Det påverkar många men det räddar också liv, säger Helena Rådbo.

Under 2021 satte Trafikverket upp över 60 000 meter stängsel längs med den svenska järnvägen.

Tiktok-utmaning

Den senaste tiden har en utmaning börjat sprida sig på Tiktok. Utmaningen går ut på att lägga sig på ett tågspår och ta en bild.

– Jag tycker det är fruktansvärt. Om det kan ha blivit en trend är det beklagligt. Jag hoppas det kommer sluta lika fort som det har börjat.

Att folk ta sig in på spåren är ett problem även i andra länder.

– Jag får rapporter från andra länder där folk ställer sig på spåren och tar bilder. Jag förstår inte vad det är som lockar så mycket. Många tycker väl att det är fint på spåren men man förstår uppenbarligen inte riskerna, säger Helena Rådbo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes