Ja till skatteanstånd och Ukrainamiljarder

Riksdagen säger ja till regeringens extra ändringsbudget som röjer väg för 50 stridsfordon 90, robot 57, pansarskott och ammunition, tillsammans värt över fyra miljarder kronor till Ukraina.

I budgeten ryms också förslaget om ett tillfälligt utöka möjligheterna för företag att få anstånd med inbetalning av skatt och arbetsgivaravgifter. Anståndet ska göra läget lättare för företagen i väntan på det försenade elstödet.

Ett stöd för att lindra bördan av höga gasräkningar för kunder i främst södra Sverige ingår även det i budgeten. Det beräknas kosta 150 miljoner kronor. En del av det betalas genom att Verket för innovationssystem (Vinnova) får anslaget för forskning och utveckling minskat med 50 miljoner kronor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes