USA:s ambassad varnar för Sverige

Via sin ambassad i Stockholm manar USA sina medborgare i Sverige att se upp på offentliga platser.

Rådet är att undvika folksamlingar, hålla låg profil, vara medveten om omgivningen, följa lokala mediers uppdateringar samt att på ambassadens hemsida ta del av de senaste varningarna och meddelandena.

“Amerikanska medborgare uppmanas att vara försiktiga när de går till offentliga platser som besöks av ett stort antal människor. Samlingsplatser som till exempel för att be kan vara mål. Var försiktig när du befinner dig i eller i närheten av alla diplomatiska anläggningar”, skriver ambassaden på hemsidan.

Uppmaningen kan ses i ljuset av protesterna efter koranbränningen vid den turkiska ambassaden och den upphängda Erdogandockan.

– Alla länder gör sina egna hotbedömningar och har sina egna klassificeringar. När det gäller USA hänvisar vi till dem. När det gäller vår bedömning av terrorhotnivån så ligger den kvar på förhöjd nivå, en trea på en femgradig skala, säger Säkerhetspolisens talesperson Adam Samara till Aftonbladet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes